Genealogie van de Families Prevaes, Prevos en Prevaas

Inhoudsopgave

Grendelpoort te Valkenburg (1885).
Grendelpoort te Valkenburg (1885).
 1. Inleiding
 2. Valkenburgse Wortels
 3. De Gronsveldse Stam
 4. De Franse Tijd
 5. De Bataafse Tak
 6. De Familie Prevaes
 7. De Familie Prevos
 8. De Familie Prevaas
 9. Methodologie
 10. Synthese
 11. Aanhangsel

Voorwoord bij de online Editie

Deze familiegeschiedenis staat sinds 2000 op het internet. In April 2002 werd deze site tot Website van de Maand uitgeroepen door Genealogie in Limburg. Ik heb het onderzoek naar mijn voorouders inmiddels stop gezet en concentreer me nu op andere dingen. Aanvullingen en opmerkingen met betrekking tot deze familiegeschiedenis zijn echter altijd welkom, laat een boodschapje achter in de commentaar sectie onder aan de pagina.

De volgende personen hebben bijgedragen aan de online editie van deze genealogie: José Delsing, Peter Prevaes, Colette Prevoo, Marijke Provoost, Adrien Provost, Liekke Karssen, Marc Theunissen en John Prevaas.

Alle op deze website voorkomende gegevens van nog levende personen komen van het Centraal Bureau voor Genealogie dan wel van de betrokkenen zelf of hun naaste familiegenoten. Als je zelf op deze website voorkomt en je wilt je gegevens verwijderd hebben, laat het me dan weten.

Kangaroo Flat, december 2007

Voorwoord bij de tweede editie

De eerste editie van deze familiegeschiedenis is slechts in beperkte mate verspreid onder familie verspreid. Exemplaren zijn tevens beschikbaar bij de bibliotheken van het CBG en het Rijksarchief Limburg. De complete familiegeschiedenis is ook sinds twee jaar te lezen op het Internet. Delen van dit onderzoek zijn tevens gepubliceerd in twee genealogische tijdschriften.1 Alle genealogische gegevens zijn tevens gepubliceerd op cd-rom.2

Onlangs kreeg ik een verzoek van de Stadsbibliotheek Maastricht om een kopie van deze familiegeschiedenis beschikbaar te stellen. Aangezien er enige verschillen bestaan tussen de papieren versie uit 1999 en de elektronische versie op het internet heb ik besloten een nieuwe editie uit te brengen.

De aanvullingen op mijn eerste onderzoek komen van andere onderzoekers die mijn webpagina hebben bezocht. Ik wil hierbij Joop Urlings, Frank Steins, Willem van Loo, Peter Leising, Jan van Mierle en Ger Wijts bedanken voor hun bijdrage.

Het onderzoek naar de families Prevaes, Prevos en Prevaas heb ik inmiddels gestopt. Ik concentreer me momenteel op mijn directe voorouders voor het samenstellen van een kwartierstaat.

Kangaroo Flat, januari 2003

Voorwoord bij de eerste editie

Reeds als kind was ik gefascineerd door de verhalen over vroeger tijden die mijn ouders en grootouders mij toen vertelden. Regelmatig werd gesproken over de betekenis en herkomst van de naam Prevos. Een van de meest populaire verhalen was dat de stamvader van de familie Prevos een Frans legerofficier zou zijn geweest die zich in de Franse tijd aan het begin van de vorige eeuw in deze streken zou hebben gevestigd. Nieuwsgierig als ik altijd al was wilde ik hier wel het fijne van weten en ik besloot aldus om een stamboom te gaan maken. Ongeveer tien jaar geleden ben ik daarom begonnen met het verzamelen van bidprentjes en andere gegevens die binnen de familie aanwezig waren, maar door studie en verblijf in het buitenland ben ik er niet aan toe gekomen het onderzoek naar de herkomst van mijn voorvaderen daadwerkelijk vorm te geven.

Toen ik in 1996 weer in Limburg kwam wonen vond ik het tijd het onderzoek weer op te pakken. Parallel aan de uitvoering van dit onderzoek studeerde ik cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit Nederland.

Dit boek is dan ook het resultaat van het door mij uitgevoerde genealogisch onderzoek en de kennis die ik heb opgedaan tijdens mijn studie aan de Open Universiteit. Deze studie heeft mij zeer geholpen bij het opzetten, uitvoeren en verwerken van het onderzoek, terwijl andersom het doen van het onderzoek een goede manier is geweest om de bestudeerde theorie daadwerkelijk toe te passen.

Belangrijkste drijfveer om dit onderzoek uit te voeren is echter niet een rationeel cultuurwetenschappelijke interesse in de geschiedenis van mijn voorouders en de streek waarin ze woonden. De speurtocht naar mijn rechtstreekse voorouders en neven en nichten in diverse graden is een speurtocht naar mijn zelf. Kennis van de eigen afstammings- en verwantschapslijnen geeft een gevoel van continuïteit en identiteit. Het verbindt het eigen bestaan met dat van eerdere generaties verwanten in het verleden.

Het doen van dit onderzoek heeft me zeer veel genoegen verschaft ondanks het uren en uren zwoegen in archieven, de lange nachten van ontcijferen en analyseren van oude documenten en het uiteindelijke schrijven van de familiegeschiedenis tot in de vroege uurtjes van de nacht. Ik denk dat ik een goed beeld heb kunnen vormen van het leven van mijn voorouders en ik hoop dat het lezen van deze familiegeschiedenis evenveel leesplezier verschaft als het voor mij was om het onderzoek te doen en dit verhaal te schrijven.

Maastricht, december 1999


 1. ´Tweehonderd jaar familie Prevaes in Heer´, ´t Äörke 8 (2000) 11-14; ´The Prevaes, Prevos and Prevaas families in the Netherlands (Les familles Prevaes, Prevos et Prevaas dans le Pays-Bas)´, Le Prévostal 12 (2002) 5-8. 

 2. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Pedigree Resource File, Set 5, discs 21-25 and index.