Aanhangsel

Lijst van Archivalia

Regionaal Historicsch Centrum Limb, Maastricht

 • Collectie kerkregisters, parochies Amby, Breust, Gronsveld, Heer, Heugem, Valkenburg.
 • Burgerlijke stand van de gemeenten Gronsveld, Amby, Heer (en Keer), Hoensbroek, Houthem, Klimmen, Maastricht, Voerendaal, Wessem.
 • Notarieel Archief.
 • Archief Graafschap Gronsveld.
 • Archief Landen van Overmaas.
 • Collectie bidprentjes.
 • Frans Archief.
 • Memories van successie.
 • Huwelijkse bijlagen.

Centraal Bureau voor de Genealogie, ‘s-Gravenhage

 • Persoonskaarten Prevaas, Prevaes, Prevos.
 • Familiedrukwerk Prevaas, Prevaes, Prevos.
 • Familieadvertenties Prevaas, Prevaes.
 • Dossiers Prevoo, Prevost.

Stadsarchief Heerlen

 • Bevolkingsregister Hoensbroek.

Stadsarchief ‘s-Hertogenbosch

 • Kerkregister RK Parochie St. Jan.
 • Burgerlijke stand ‘s-Hertogenbosch.

Gemeentearchief Maastricht

 • Burgerlijke stand Heer.
 • Bevolingsregisters Heer, Maastricht 1850-1860.
 • Huwelijkse bijlagen, Maastricht, Heer, Amby.
 • Notarieel archief, inv. nrs. 104, 154b, 164a, 163b.
 • Prentencollectie LGOG, inv. nr. 40.

Utrechts Archief

 • Burgerlijke stand Utrecht.
 • Bevolkingsregister Utrecht 1850–1860.

Diversen

 • Grafopschriften RK kerkhof St. Petrus Banden te Heer
 • Gegevens Lieke Karssen, Joop Urlings, Frank Steins, Willem van Loo, Peter Leising, Jan van Mierle en Ger Wijts.
 • Pro-Gen Gebruikersgroep limburg, Genealogie uit limburg 2001 (cd-rom).
 • Stichting limburgs Genealogisch Archief, GenDalim Schijf 4 (cd-rom).

literatuurlijst

 • Aa, A,J, van der, Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden (Gornichem 1843).
 • Almanach de la Provincie de limbourgh pour l’année 1818 (Maastricht 1817).
 • Bastiaen, Filip, ‘Wat is een echte familiegeschiedenis?’, Vlaamse Stam 26 (1990) 49-57.
 • Bastiaen, Filip, ‘Familiegeschiedenis: Een wederwoord’, Vlaamse Stam 26 (1990) 530.
 • Blok, Anton, ‘Historiserende antropologie in Nederland: Inleiding’, TSG 6 (1980).
 • Blok, Anton, De Bokkenrijders. Roversbenden en Geheime Genootschappen in de Landen van Overmaas (Amsterdam 1995).
 • Boere, E. en Hoff, P.M.J. van, 350 Jaar Torenmolen Gronsveld (Maastricht 1973).
 • Boersma, H.J.L.M., ‘De kerkregisters van de RK parochie H. Martinus te Breust’, LTG 19 (1991).
 • Bos, Nick, ‘De memories van sucessie. Een veelbelovende bron voor veelsoortig onderzoek’, Spiegel Historiæl 24 (1984), 120–126.
 • Boschma, Kees, Reizen in Napoleons Tijd (Abcoude 1992).
 • Broekhorst, P.J.M. te e.a., Cultuur en Maatschappij in Nederland. Een Historisch-Antropologisch Perspectief. (Meppel en Heerlen 1992).
 • Carstens, C.F.A., Protestantse Gemeente en Kerk te Valkenburg (L.) 1649–1949. Uitgegeven bij het 300-jarig bestaan van de protestantse gemeente te Valkenburg (Valkenburg 1949).
 • Clermont, J.H. en Jaspers E.J.M., Geschiedenis van de Rijksheerlijkheid Gronsveld (Gronsveld 1960).
 • Crot, Jos en Hoen, Jo, Familienamen in Limburg. Onze naam: Hoe komen we eraan en wat betekent hij? (Geleen 1995).
 • Daemen, Piet, ‘Armenzorg in het graafschap Gronsveld en de Blijde inkomste van de gravin’, Greules 16 (1996) 12-22.
 • Damsma, Dirk, Het Hollandse huisgezin (1560–heden) (Utrecht 1993).
 • Debranbadere, Frans, Woordenboek van de Familienamen in België en Noord-Frankrijk (Brussel 1993).
 • Dormans, J.A.M.A., ‘Het geslacht Dormans (3)’, LTG 22 (1994) 88.
 • De strijd om de stedenkroon. De Maasveldtocht en inname van Maastricht, een uitgave van het Publicatiefonds maastricht vestingstad (Maastricht 1982).
 • Desweisen, G., Landmaten-tolk voor de provincie Limburg. Herleidingstafels limburgs 18 verschillende oude vlaktematen, en omgekeerd (Gulpen 1880).
 • Dreesen, J.B., ‘Amok in de V.V.F.-Nederzetting’, Vlaamse Stam 26 (1990) 272.
 • Drie, Rob van, Genealogie van stamboom tot familiegeschiedenis (Utrecht en ‘s-Gravenhage 1988).
 • Drie, Rob van e.a., Voorouders in beeld: stamboom en familiegeschiedenis (Utrecht en ‘s-Gravenhage 1997).
 • Dussen, W.J. van der, Filosofie van de geschiedwetenschappen (Leiden 1988).
 • Eggen, Ger, ‘Inwonerslijst 1796 (deel 4)’, ‘t Äörke 1 (1999) 14–16.
 • Flament, A.J., ‘Pastoors, predikanten en andere kerkelijke bedienaars in Limburg’, De Maasgouw 16 (1894) 92.
 • Ginkel, Rob van, ‘Een ruggelingse toenadering: geschiedenis en antropologie’, Theoretische geschiedenis 25 (1998).
 • Gudde, C.J., Vier eeuwen geschiedenis van het garnizoen van ‘s-Hertogenbosch (‘s-Hertogenbosch 1958).
 • Gutmann, Myron P., War and rural life in the early modern low countries. Maaslandse monografieën (Assen 1980).
 • Hoe vermeld ik archiefbronnen, een uitgave van de gezamenlijke Limburgse archiefdiensten (z.p. 1996).
 • Haks, D., ‘Het gezin tijdnes het Ancien Régime: een historiografisch overzicht’, TSG 6 (1980) 235–270.
 • Hal, W. van, ‘Het nieuwe gemeentewapen van Eijsden’, De Maasgouw 103 (1984) 86–89. Eerder verschenen in Uit Eijsdens verleden 25 (1984) 4–14.
 • Holla, Akki, Stamboomonderzoek: genealogie en de PC (Soest 1994).
 • Jansen, J.C.G.M., ‘Lange golven in de economische geschiedenis van limburg’, SSGL 26 (1981) 1–62.
 • Jansen, J.C.G.M., ‘Economische geschiedenis van limburg 1800-1900’, SSGL 42 (1997) 15–90.
 • Jaspars, Gilles, ‘Hoe hendrik Dupuits in het jaar 1759 handtastelijk werd tegenover Anna Catharina Blonden’, Grueles 3 (1983) 43–50.
 • Kloos, Peter, Culturele antropologie: Een inleiding (Assen 1995).
 • Koerhuis, b. En Mulken, W. Van, De militieregisters 1815–1922. Broncommentaren V (‘s-Gravenhage 1986).
 • La Haye, Régis de, ‘Wat bezielt de genealoog? Een overpeinzing op het raakvlak van genealogie en theologie’, LTG 17 (1989) 103–104.
 • La Haye, Régis de, ‘Franstalige familienamen in Zuid-limburg’, LTG 20 (1992) 61–74.
 • La Haye, Régis de, ‘Waalse families over de taalgrens’, Maasgouw 111 (1992) 47–56.
 • La Haye, Régis de, Limburgse Voorouders. Handleiding voor genealogisch onderzoek in limburg (Maastricht 1994).
 • Maassen, A.M.A., ‘De conscription militaire 1798–1814′, LTG 9 (1981).
 • Meere, J.M.M. de, ‘Daglonen in België en Nederland in 1819’, TSG 6 (1980).
 • Meertens, P.J. (red.), Nederlands Repertorium van Familienamen. IV Utrecht (Assen 1967).
 • Meertens, P.J. (red.), Nederlands Repertorium van Familienamen. VII Amsterdam (Assen 1970).
 • Meertens, P.J. (red.), Nederlands Repertorium van Familienamen. VIII Gelderland (Assen 1971).
 • Meertens, P.J. (red.), Nederlands Repertorium van Familienamen. XIV limburg (Zutphen 1988).
 • Munier, W.A.J., ‘De toepassing van het Echtreglement in de Landen van Overmaas en de neerslag ervan in de trouwregisters’, PSHAL 121 (1985) 69–103.
 • Munier, W.A.J., ‘Kanttekeningen bij enkele lidmatenlijsten van de gereformeerde gemeente van Valkenburg in de Staatse tijd’, De Maasgouw 103 (1984) 127–139.
 • Oriëntatiecursus cultuurwetenschappen Open Universiteit (Heerlen 1995).
 • Paquaij, P.L., Geboren, gehuwd en/of overleden in Gronsveld 1600–1900 (Eijsden 1997).
 • Patelski, Funs, ‘De kosters van Valkenburg met enige genealogische aantekeningen over hun familie’, Geulrand 1 (oktober 1983) 31.
 • Philippens, H.J.J., Houthems verleden. (Houthem-St.Gerlach 1983).
 • Plakans, Andreis, Kinship in the past: an anthropology of European family life 1500-1900 (Oxford 1984).
 • Prevos, Peter, ‘Tweehonderd jaar familie Prevaes in Heer’, ‘t Äörke 8 (juli 2000), p. 11–14.
 • Prevos, Peter, ‘The Prevaes, Prevos and Prevaas families in the Netherlands’, Le Prevostal Vol 12 No. 4 (2002) 5–8.
 • Ritueel en symboliek in het dagelijks leven. Nederland 1500–1850. Open Universiteit (Heerlen 1992).
 • Rutten, W.J.M.J., ‘De levensstandaard in limburg van de Franse tijd tot aan de eerste wereldoorlog. Een analyse van de lichaamslengte van limburgse lotelingen’, SSGL XL (1995).
 • Schurgers, H.J.H., Waar de brede stroom der Maas… Beknopte geschiedenis van limburg (Valkenburg 1972).
 • Schurgers, H.J.H., Notten, J.G.M. en Pluymaekers, L.W.G.N., Geschiedenis van Valkenburg-Houthem (Valkenburg 1979).
 • Schutte, O., Richtlijnen voor het Bewerken van Genealogische Publicaties (‘s-Gravenhage 1984).
 • Shorter, Edward, The making of the modern family (New York 1975).
 • Sprenger, W., ‘De windmolen van Gronsveld’, De Maasgouw 58 (1938) 22.
 • Tuchman, Barbara, Geschiedenis schrijven. Essays (Houten 1991). Vertaald uit het Engels (New York 1982).
 • Ubachs. P.J.H., ‘Het Echtreglement voor de Generaliteit in de eerste jaren’, in: Munsters in de Maasgouw (Maastricht 1986) 213–228.
 • Venne, J.M. van de, Geschiedenis van Heer (Heer 1957).
 • Vulsma, R.F., ‘Stamboom of parenteelnummering’ Gens Nostra 25 (1970).
 • Wijts, Ger, ‘De Klinkenberg’, t Äörke 5 (1999).
 • Werkhooven, P.J.K. van, ‘Utopie en werkelijkheid’, Vlaamse Stam 26 (1990) 267–268.
 • Worms, J.M.E. (red.), Cultuurwetenschappelijke Vaardigheden. Vademecum (Heerlen 1996).
 • Zwaan, Ton e.a., Familie, Huwelijke en gezin in West-Europa: van middeleeuwen tot moderne tijd (Amsterdam/Heerlen 1993).

Digitale bronnen

Lijst van gebruikte afkortingen

 • CBG: Centraal Bureau voor Genealogie ‘s-Gravenhage.
 • GA: Gemeentelijke Archiefdienst.
 • GAS: Gemeentearchief ‘s-Hertogenbosch.
 • LTG: Limburgs Tijdschrift voor Genealogie.
 • PSHAL: Publication de la société historique et Archeologique dans le Limbourg.
 • RHCL: Regionaal Historisch Centrum Limburg, Maastricht.
 • TSG: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis.
 • SSGL: Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg.

| Inhoud | Vorige |