Geschiedenis van de Familie Prevaes

De drie zoons uit het eerste huwelijk van Joannes Prevaes (zie Hoofdstuk IV) en de eerste zoon uit zijn tweede huwelijk vormen de stamvaders van de huidige Limburgse families Prevaes en Prevaas. De vierde zoon van Joannes, Dionisius Prevos, vormt de stamvader van de tegenwoordige familie Prevos.Het grootste deel van de familie woont in Heer, hetgeen, toen deze familiegeschiedenis geschreven is, ook nog het geval was.1

Tot 1828 was de gemeente Heer bekend onder de naam Heer en Keer. In dat jaar zijn de gehuchten Keer en Sint Antoniusbank afgescheiden van Heer en toegevoegd bij de gemeente Cadier.2 Een van de redenen hiervan was dat de bewoners van deze gehuchten klaagden over het feit dat ze zo ver moesten lopen om naar het gemeentehuis te gaan.3

Tijdens de volkstelling van 1947 zijn in Limburg in totaal vijftig mensen met de naam Prevaes geregistreerd. Overige personen met deze naam woonden voornamelijk in Gelderland, zie De Bataafse tak. Meer dan de helft van deze personen leefde toen in Heer, verder woonden toen vijf personen in Heerlen en in Maastricht, Baexem en Schimmert woonden ook nog leden van deze familie.4

De Nakomelingen van Henricus Prevaes

Afstammelingen van Henricus Prevaes.
Afstammelingen van Henricus Prevaes.

Eerste Generatie

I Henricus Prevaes, dagloner, geboren op 14 maart 1800 te Heer (9 Ventose VIII), gedoopt te Heer (getuigen: Henricus van de Weijer & Maria Prevaes), overleden op 6 juli 1878 aldaar op 78-jarige leeftijd. Memorie van successie: Bouwland in Heer, 13 aren en 10 centiaren, sectie A 872. Signalement Nationale Militie: lengte 1,70 meter. Henricus had een vol aangezicht, een smal voorhoofd, blauwe ogen en een spitse neus. Volgens de beschrijving in de militie registers had hij ook een dikke mond, ronde kin en bruin haar. Henricus kan niet schrijven. Heeft vier jaren en elf maanden in de 14e afdeling infanterie nummer 8 gediend.5

Zoon van Joannes (Jean, Jan) Prevaes (Provaes, Provost) en Maria Catharina van de Weijer (zie Franse Tijd). Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 7 oktober 1825 te Heer met:

Maria Ida Hermans, 27 jaar oud, dienstmeid, geboren op 18 juli 1798 te Heer (30 Messidor VI), gedoopt te Heer (getuigen: Leonardus Bolle & Maria Ida Hermans), overleden op 30 juli 1871 aldaar op 73-jarige leeftijd, dochter van Laurens Hermans en Anna Elisabeth Bolle. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Catharina Prevaes, geboren op 14 april 1826 te Heer, gedoopt aldaar (getuigen: Joannes Prevaes & Joanna Hermans), overleden op 29 augustus 1856 aldaar op 30-jarige leeftijd. Op 25 augustus 1856 heeft ze haar testament opgemaakt. Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 23 november 1853 te Heer met Carolus Karel Nivo, 33 jaar oud, timmerman, geboren op 29 augustus 1820. Vondeling te Maastricht, circa twee weken oud. Overleden op 22 oktober 1906 te Heer op 86-jarige leeftijd. In 1890 dragen de zus en een broer van Joanna Catharina een huis, stal en tuin over aan Karel Nivo.6 Karel hertrouwt op 4 oktober 1858 te Heer met Ida Eschers.
 2. Joannes Henricus Prevaes, geboren op 24 december 1827 te Heer (zie IIa).
 3. Petrus (Pieter) Prevaes, geboren op 27 januari 1830 te Heer (zie IIb).
 4. Maria Elisabeth Prevaes, dienstmeisje en landbouwster, geboren op 13 mei 1833 te Heer, gedoopt aldaar (getuigen: Mathias Hermans & Maria Joanna Haesen), overleden op 27 april 1899 aldaar op 65-jarige leeftijd. Buitenechtelijke zoon: Mateus Hubertus Prevaes (Gedoopt op 28 december 1854 te Heer (getuigen: Joannes & Ida Hermans). Overleden op 23 januari 1857 aldaar op 2-jarige leeftijd). Maria is gehuwd op 27-jarige leeftijd op 20 april 1861 te Heer. Aanvankelijk kregen ze geen toestemming van de vader van de bruidegom om te mogen trouwen. Dit hebben ze aangevochten bij de kantonrechter, waarna de vader alsnog instemde.7 De reden voor deze aanvankelijke weigering is waarschijnlijk de buitenechtelijke zoon van Maria Elisabeth, die echter al vóór het huwelijk overleden was. Echtgenoot is Johannes Michaël (Jan) Luijten, 29 jaar oud, metselaar, geboren op 2 juli 1831 te Heer, overleden op 23 november 1893 aldaar op 62-jarige leeftijd. Zoon van Michaël Luijten en Maria Sibilla Curvers, tweelingbroer van Maria Luijten (zie IIb). Maria heeft een testament opgemaakt waarbij al haar bezittingen aan haar echtgenoot worden nagelaten.8
 5. Leonardus Hubertus Prevaes, geboren op 31 mei 1836 te Heer (zie IIc).
 6. Hubertus (Henricus) Prevaes, geboren op 2 juni 1839 te Heer (getuigen: Hubertus Hermans & Ida Hermans), overleden op 27 februari 1859 aldaar op 19-jarige leeftijd.

Tweede Generatie

IIa Joannes Henricus Prevaes, arbeider, geboren op 24 december 1827 te Heer, gedoopt aldaar (getuigen: Henricus Hermans & Joanna Maria Habets), overleden voor 1878. Nationale militie: lengte 1,61 meter. Zoon van Henricus Prevaes en Maria Ida Hermans (zie I). Gehuwd met:

Maria Constance Augustine Coperman.9 In 1878 woonde zij met haar twee jongste kinderen te Hasselt. In 1881 was Charles Timmermans, landbouwer te Stockrije, voogd van de minderjarige kinderen.10 Uit dit huwelijk:

 1. Henricus Antonius Prevaes, meubelmaker, geboren voor 1857. Wonende te Opglabeek, België.11
 2. Amalia Amanda Prevaes.
 3. Emile Joseph Prevaes.

IIb Petrus (Pieter) Prevaes, spoorarbeider en landbouwer, geboren op 27 januari 1830 te Heer, overleden op 18 maart 1905 aldaar op 75-jarige leeftijd. Nationale militie: lengte 1,64 meter, geschikt. Signalement: Ovaal aangezicht, smal voorhoofd, grijze ogen, spitse neus, grote mond, ronde kin en bruin haar. Vrijgesteld van militaire dienst. Ondertekent geboorteakten van zijn kinderen. Zoon van Henricus Prevaes en Maria Ida Hermans (zie I). Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 17 februari 1860 te Heer met:

Maria Luijten, 28 jaar oud, geboren op 2 juli 1831 te Heer, overleden op 3 mei 1907 aldaar op 75-jarige leeftijd. Tweelingzus van Johannes Michael Luijten. Dochter van Michaël Luijten en Maria Sibilla Curvers. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Alijda Prevaes, dienstmeid, geboren op 10 januari 1861 te Heer, overleden op 28 november 1918 aldaar op 57-jarige leeftijd. Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 19 oktober 1883 aldaar met Joannes Michaël Budij, 25 jaar oud, spoorwegbeambte, geboren op 12 april 1858 te Bemelen, overleden op 30 maart 1920 te Heer op 61-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk is één dochter geboren.12
 2. Maria Ida Hubertina Prevaes, geboren op 28 oktober 1862 te Heer. Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 1 juli 1886 met Godefridus Hubertus Heuts, 18 jaar oud, metselaar, geboren op 26 april 1868 te Heer. Uit dit huwelijk zijn acht dochters en drie zoons geboren.13
 3. Joannes Lambertus Prevaes (Prevaas), geboren op 4 november 1864 te Heer. Stamvader van de Familie Prevaas.
 4. Sibilia Elisabeth Prevaes, geboren op 3 februari 1867 te Heer, overleden op 16 januari 1955 te Bemelen op 87-jarige leeftijd. Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 19 januari 1894 met Johannes Hubertus Franciscus Schreurs, 30 jaar oud, geboren op 3 december 1863 te Cadier, overleden op 1 december 1935 aldaar op 71-jarige leeftijd.
 5. Joannes Petrus Prevaes, geboren op 27 november 1869 te Heer (zie IIIa).
 6. Maria Elisabeth Prevaes, geboren op 10 augustus 1872 te Heer, overleden na 1920. Woont in 1920 bij haar zus Anna Aleijda.
 7. Michaël Hubert Prevaes, metselaar, geboren op 26 mei 1876 te Heer, overleden op 17 januari 1908 op 31-jarige leeftijd. Nationale militie: lengte 1,604 meter. Vrijgesteld wegens broederdienst.
 8. Anna Aleijda Prevaes, landbouwster, geboren op 7 juni 1879 te Heer, overleden op 22 november 1960 aldaar op 81-jarige leeftijd. Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 4 augustus 1906 aldaar met Joannes Hubertus Janssen, 27 jaar oud, landbouwer, geboren op 31 oktober 1878 te Heer, overleden op 28 april 1912 aldaar op 33-jarige leeftijd, zoon van Henricus Janssen en Agnes Corsius. Uit dit huwelijk zijn drie dochters geboren.14
Extract van Heer in de Gemeente Atlas (circa 1868).
Extract van Heer in de Gemeente Atlas (circa 1868).

IIc Leonardus Hubertus Prevaes, werkman, geboren op 31 mei 1836 te Heer (getuigen: Leonardus Hermans & Joanna Prevaes), overleden op 5 juni 1865 aldaar op 29-jarige leeftijd, zoon van Henricus Prevaes en Maria Ida Hermans (zie I). Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 20 juni 1863 te Heer met:

Maria Elisabeth Essers, 27 jaar oud, geboren op 26 juni 1835, dochter van Jan Pieter Essers en Maria Pricken. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Hubert Prevaes, geboren op 28 december 1864 te Heer, overleden op 2 juli 1865 aldaar, zes maanden oud.

Derde Generatie

III Joannes Petrus Prevaes, metselaar, arbeider, geboren op 27 november 1869 te Heer, overleden vóór 1957. Signalement nationale militie: lengte 1,663 meter. Ovaal gezicht, laag voorhoofd en blauwe ogen. Gewone neus, ronde kin en blode haar en wenkbrauwen. Geschikt bevonden. Zoon van Petrus (Pieter) Prevaes en Maria Luijten (zie IIb).

Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 14 januari 1902 te Heer (getuigen: Michaël Prevaes, 26 jaar, metselaar te Heer, broer van de bruidegom. Joannes Prevaes, 35 jaar, spoorarbeider te Heer, broer van de bruidegom. Joannes Hubertus Muijtjens, 25 jaar, landbouwer te Heer, broer van de bruid. Leonardus Pregtes, 43 jaar, landbouwer te Heer, neef van de bruid) met:

Maria Catharina Muijtjens, 30 jaar oud, geboren op 26 juli 1871 te Heer, overleden op 22 april 1957 aldaar op 85-jarige leeftijd, begraven op het RK Kerkhof te Heer.15 Dochter van Paulus Muijtjens en Maria Anna Dols. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Hubertus Prevaes, geboren op 23 november 1902 te Heer (zie IVa).
 2. Johannes Martinus Prevaes, geboren op 10 juni 1904 te Heer (zie IVb).
 3. Ida Hubertina Prevaes, geboren op 13 april 1906 te Heer, overleden op 18 september 1906 aldaar, vijf maanden oud.
 4. Johannes Hubertus Gerardus Prevaes, geboren op 2 mei 1907 te Heer (zie IVc).
 5. Maria Helena Prevaes, geboren op 16 mei 1909 te Heer, overleden op 18 december 1984 te Maastricht op 75-jarige leeftijd. Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 7 april 1934 te Heer met Johannes Hubertrus Walraven, 24 jaar oud, geboren op 15 november 1909.
 6. Godefridus Hubertus (Frits) Prevaes, geboren op 30 december 1912 te Heer (zie IVd).

Vierde Generatie

IVa Petrus Hubertus Prevaes, metselaar, geboren op 23 november 1902 te Heer, overleden op 30 december 1993 te Margraten op 91-jarige leeftijd, zoon van Joannes Petrus Prevaes en Maria Catharina Muijtjens (zie IIIa). Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 30 april 1932 met:

Anna Maria Bemelmans, 31 jaar oud, geboren op 22 december 1900 te Amby, overleden op 10 juli 1974 te Maastricht op 73-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk:

 1. Gerarda Maria Catharina Prevaes, geboren op 9 maart 1937 te Heerlen. Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 22 april 1964 met H.J. de Vet.
 2. Maria Elisabeth Prevaes, geboren op 28 januari 1941 te Heer. Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 6 april 1966 met M.H.J. Pachen.

IVb Johannes Martinus Prevaes, metselaar, geboren op 10 juni 1904 te Heer, overleden op 28 maart 1959 te Maastricht op 54-jarige leeftijd. Overleden in ziekenhuis St. Annadal. Begraven op 2 april 1959 te Heer, zoon van Joannes Petrus Prevaes en Maria Catharina Muijtjens (zie IIIa). Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 3 januari 1931 te Heer met Hubertina van Geelen, 28 jaar oud, geboren op 19 oktober 1902 te Heer, overleden op 2 mei 1949 aldaar op 46-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus Hubertus (Gerard) Prevaes, geboren op 11 oktober 1931 te Heer. Verhuisd in 1952 naar Amsterdam.
 2. Petrus Hubertus (Piet) Prevaes, geboren op 5 november 1932 te Heer. Gehuwd september 1962 met Nettie Jansen.
 3. Maria Helena (Liena) Prevaes, geboren op 5 mei 1935 te Heer.
 4. Johannes Hubertus Gerardus (Jean) Prevaes, geboren op 2 april 1938 te Heer. Gehuwd september 1960 met Ellie Weijts.
Advertentie in verband met het zilveren jubileum bij NV Mosa.
Advertentie in verband met het zilveren jubileum bij NV Mosa.16

IVc Johannes Hubertus Gerardus Prevaes, fabrieksarbeider en aardebewerker, geboren op 2 mei 1907 te Heer, overleden op 19 oktober 1983 te Maastricht op 76-jarige leeftijd, zoon van Joannes Petrus Prevaes en Maria Catharina Muijtjens (zie IIIa). Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 27 juli 1934 te Maastricht met:

Helena Hubertina Cortjens, 23 jaar oud, werkzaam bij de N.V. Mosa te Maastricht, geboren op 10 juli 1911 te Meerssen. Viert in 1953 haar 25-jarig jubileum bij Mosa.17

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Catharina Gerarda Prevaes, geboren op 15 oktober 1935 te Heer. Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 29 april 1959 met J.M.G. Haan.
 2. Petrus Hubertus Prevaes, geboren op 2 juli 1937 te Heer. Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 4 juli 1965 te Maastricht met C. Berghmans.
 3. Lambertus Johannes Gerardus Prevaes, geboren op 1 februari 1947 te Heer.
 4. Maria Josephina Gerarda Prevaes, geboren op 23 september 1948 te Maastricht. Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 7 april 1972 met H.J.J. Blösser.
 5. Willem Hubertus Gerardus Prevaes, geboren op 3 juli 1951 te Heer.

IVd Godefridus Hubertus (Frits) Prevaes, fabrieksarbeider, landbouwer, sanitairwerker en opperman, geboren op 30 december 1912 te Heer, overleden op 24 mei 1985 te Maastricht op 72-jarige leeftijd, zoon van Joannes Petrus Prevaes en Maria Catharina Muijtjens (zie IIIa). Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 10 februari 1956 te Maastricht, gehuwd voor de kerk op 11 februari 1956 te Heugem met:

Theodora (Dora) Beckers, 34 jaar oud, geboren op 26 juli 1921 te Heer. Het gezin woonde in 1956 in de Demertstraat te Heer. Uit dit huwelijk is één dochter geboren:

 1. Virginie Petronella Maria Prevaes, geboren op 5 juli 1957 te Heer. Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 14 juli 1977 met J.H.H. Houben.

De Nakomelingen van Petrus Prevaes

De tweede zoon uit het eerste huwelijk van Joannes Prevaes sticht een gezin in Heer, maar verhuisd tussen 1842 en 1846 naar België. De reden voor deze landverhuizing valt uit de beschikbare documenten niet op te maken. Zo ontstaat aldus een geheel nieuwe tak van de familie Prevaes de Waalse tak genoemd kan worden.

I Petrus (Pieter) Prevaes, dagloner, geboren op 4 augustus 1804 te Heer, 16 Thermidor XII, gedoopt op 4 augustus 1804 te Heer (getuigen: Franciscus Prevaes & Eva Maria Tans), overleden vóór 1881. Signalement Nationale Militie: lengte 1,51 meter. Vol aangezicht, rond voorhoofd, grijze ogen, dikke mond, ronde kin en blond haar.18 Zoon van Joannes (Jean, Jan) Prevaes (Provaes, Provost) en Maria Catharina van de Weijer (zie Franse Tijd). Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 7 mei 1830 te Heer (getuigen: Joannes Haesen & Joanna Prevaes) met:

Joanna Haesen, geboren te Gronsveld, dochter van Jean Haesen. In 1846 woont het gezin in Adrimont nabij Luik. Dat jaar verkoopt Petrus een gebouw te Heer (Sectie A, nr. 1416) aan Willem Hofman voor een prijs van 100 gulden.19 Ook in 1857 verkoopt Petrus bezittingen in Nederland.20 Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Hubertus (Johannes) Prevaes, spoorwegarbeider, geboren op 9 juni 1830 te Heer, gedoopt aldaar (getuigen: Joannes Prevoest & Maria Clasens). Woont in 1881 in Verviers.
 2. Maria Catharina Prevaes, geboren op 21 november 1832 te Heer, gedoopt aldaar (getuigen: Henricus Prevaes & Maria Catharina Haesen).
 3. Franciscus Joachim Prevaes, geboren op 25 februari 1835 te Heer, gedoopt op 25 februari 1835 aldaar (getuigen: Franciscus Joachim Francken & Maria Ida Hermans), overleden op 23 maart 1835 aldaar, 26 dagen oud.
 4. Hubertus (Hubert) Prevaes, spoorwegarbeider, geboren op 22 juni 1836 te Heer, gedoopt aldaar (getuigen: Hubertus Prevaes & Helena Steevens). Woont in 1881 in Vervier.
 5. Jan Pieter (Joannes Petrus) Prevaes, geboren op 27 maart 1839 te Heer, gedoopt op 27 maart 1839 aldaar (getuigen: Joannes Haesen & Cornelia n.n.), overleden op 24 maart 1841 aldaar op één-jarige leeftijd.
 6. Franciscus Joachim Prevaes, geboren op 12 februari 1842 te Heer, gedoopt op 22 februari 1842 aldaar (getuigen: Franciscus Joachim Francken & Anna Catharina van de Weijer). Buitenechteljke dochter: Maria Petronella Prevaes, geboren op 14 oktober 1869 te Heer. Overleden op 25 november 1931 te Maastricht op 62-jarige leeftijd. Petronella is gehuwd op 30-jarige leeftijd op 21 april 1900 te Heer met Mathias Hubertus Dormans. Overleden voor 1931.
Familie Prevaes in België in 1997.
Familie Prevaes in België in 1997.

In 1881 is de Waalse tak van de familie Prevaes weer in Nederland in verband met de nalatenschap van Hubertus Prevaes, een halfbroer van Petrus.21 Petrus Prevaes is dan inmiddels overleden en zijn zoons zijn bij de openbare verkoop aanwezig. In de notariële akte wordt gesproken van de kinderen van wijlen Pieter Prevaes te weten: Pierre Prevaes, Hubert Prevaes, Joseph Prevaes en Johannes Prevaes, spoorweg-arbeiders te Verviers. Pierre en Joseph zijn waarschijnlijk na 1842 in Wallonië geboren.

In 1997 wonen, volgens het Belgische telefoonboek, twee personen met de naam Prevaes in België.22 Onderstaand kaartje geeft een geografisch overzicht van de familie Prevaes in dat jaar.

De Afstammelingen van Hubertus Prevaes

Men kan in het geval van Hubertus Prevaes niet spreken van een tak. Hubertus, die samen met zijn halfbroer Denis Prevos naar Klimmen verhuisd, heeft slechts één dochter die twaalf jaar oud wordt.

Hubertus Prevaes, dagloner, geboren op 22 maart 1808 te Heer, gedoopt op die dag aldaar (getuigen: Hubertus Tans & Helena van der Weijer). Overleden in april 1881 te Klimmen. Zoon van Joannes (Jean, Jan) Prevaes (Provaes, Provost) en Maria Catharina van de Weijer (zie Hoofdstuk IV). Signalement nationale militie: lengte 1,661 meter. Lang gezicht, hoog voorhoofd, grijze ogen en een lange neus. Een matige mond en spitse kin. Wenkbrauwen en haarkleur zijn blond. Hij had tevens een moedervlek bij het linkeroog. Gehuwd met:

Cornelia Arsi (Aersij), dagloner, geboren op 26 Ventose IX (17 maart 1801) te Klimmen, overleden op 2 juni 1861 aldaar op 60-jarige leeftijd. In 1852 was het echtpaar woonachtig te Klimmen. Op 23 juni 1860 laat Cornelia haar testament opmaken. Haar zuster Anna Elisabeth Arsi krijgt na haar dood al haar kledingstukken en ‘lijftoebehoren’, behalve het beddengoed. Verder krijgt ze een bedrag van 23,50 gulden.23 Memorie van sucessie: Een huisje te Klimmen, groot 85 ellen, sectie C, no. 1074, waarde 190 gulden. Een tuin aldaar, groot 3 roeden en 70 ellen, sectie C, no.1073, waarde 30 gulden en kleding ter waarde van 25 gulden. De kosten van de begrafenis bedragen 25 gulden. In 1861 was Hubert woonachtig in het huis van Jan Jacob Pluymen te Klimmen. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Prevaes, geboren op 24 juni 1839 te Klimmen, overleden op 22 januari 1852 aldaar op 12-jarige leeftijd. Memorie van sucessie: geen roerende noch onroerende goederen. Beide ouders ondertekenen met een kruisje.

Op 8 september 1881 worden de bezittingen van Hubertus door de erfgenamen middels een openbare verkoop van de hand gedaan.24 Het betreft twee stukken percelen bouwland in Heer en Gronsveld. De opbrengsten van de openbare verkoop worden onder de erfgenamen verdeeld.

De Afstammelingen van Jacobus Prevos

Alhoewel de kinderen uit het tweede huwelijk van Joannes Prevaes allen onder de naam Prevos zijn ingeschreven (Zie Hoofdstuk IV), gaan de verdere nakomelingen van Jacobus Prevos met de naam Prevaes door het leven. De hier beschreven leden van de familie Prevaes hebben aldus dezelfde voorouders als de leden van de familie Prevos.

Genealogie van Jacobus Prevaes en Petronella Willems.
Genealogie van Jacobus Prevaes en Petronella Willems.

Eerste Generatie

I Jacques (Jacobus) Prevos (Prevaes), werkman, geboren op 12 oktober 1810 te Heer, gedoopt aldaar (getuigen: Franciscus van den Berg & Joanna Maria Brouns), overleden op 12 november 1871 aldaar op 61-jarige leeftijd. Nationale Miltie: lengte: 1,662 meter. Vol aangezicht, breed voorhoofd, blauwe ogen en spitse neus. Matige mond, ronde kin en blond haar. Geschikt bevonden. Zoon van Joannes (Jean, Jan) Prevaes (Provaes, Provost) en Maria Catharina (Joanna Maria) Habets (zie Hoofdstuk IV). Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 9 november 1837 te Heer met:

Petronella Willems, dienstmeid, dochter van Egidius Willems en Anna Catharina Lintkens. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Joanna (Maria, Anna Maria) Prevaes, geboren op 20 september 1838 te Heer, gedoopt op 21 september 1838 aldaar (getuigen: Petrus WIllmes & Maria Joanna Habets), overleden op 14 mei 1840 aldaar op 1-jarige leeftijd.
 2. Joannes (Joannes Hubertus) Prevaes, geboren op 8 juni 1841 te Heer (zie II).
 3. Anna Hubertina Prevaes, gedoopt op 23 mei 1844 te Heer (getuigen: Hermanus Willems & Joanna Prevaes).
 4. Catharina Joanna Prevaes, geboren op 31 juli 1847 te Heer, overleden op 2 december 1904 aldaar op 57-jarige leeftijd. Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 18 augustus 1876 aldaar met Wilhelmus Hubertus Heugen, 28 jaar oud, geboren op 22 juli 1848 te Heer. Broer van Elisabeth Hubertina Heugen. Zoon van Mathijs Heugen en Maria Remyers.
 5. Maria Catharina Prevaes, geboren circa 1849, gedoopt te Heer (getuigen: Henricus van Erk & Catharina Prevaes), overleden op 27 maart 1860 aldaar.
 6. Hubertus Henricus Prevaes, dagloner, landbouwer, fabrieksarbeider, geboren op 22 augustus 1851 te Heer, gedoopt aldaar (getuigen: Henricus Prevaes & Maria Catharina Arets), overleden op 5 september 1899 te Maastricht op 48-jarige leeftijd. Overleden aan de gevolgen van een bedrijfsongeval tijdens werkzaamheden in de zinkwitfabriek. Aangifte van het overlijden werd door de directeur van de fabriek gedaan.

Tweede Generatie

II Joannes (Joannes Hubertus) Prevaes, grondwerker, werkman en landbouwer, geboren op 8 juni 1841 te Heer, gedoopt op 8 juni 1841 aldaar (getuigen: Dionijsius Prevaes & Barbara Willems), overleden op 12 augustus 1897 te Maastricht op 56-jarige leeftijd. Nationale militie: lengte 1,615 meter, geschikt. Zoon van Jacques (Jacobus) Prevos (Prevaes) en Petronella Willems (zie I). Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 9 oktober 1871 te Heer (getuigen: Jacob Prevaes, werkman, vader van de bruidegom. Willem Huijten, 63 jaar, zonder beroep, kennis van de bruid. Servaas n.n., 36 jaar, kennis van de bruidegom. Willem Heugen, 53 jaar, werkman, broer van de bruid. Allen wonende te Heer) met:

Elisabeth Hubertina Heugen, 25 jaar oud, dienstmeisje te Maastricht, geboren op 12 december 1845 te Heer, overleden op 22 februari 1888 aldaar op 42-jarige leeftijd, dochter van Mathijs Heugen en Maria Remyers. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Petronella Prevaes, geboren op 7 augustus 1872 te Heer, overleden op 21 mei 1889 aldaar op 16-jarige leeftijd.
 2. Henricus Hubertus Prevaes, metselaar, geboren op 13 juni 1874 te Heer, overleden op 14 september 1898 aldaar op 24-jarige leeftijd. Memorie van successie: geen roerende of onroerende goederen. Nationale militie: lengte 1,703 meter, geschikt. Signalement: Ovaal gezicht, laag voorhoofd, grijze ogen en grote neus. Grote mond en ronde kin. Wenkbrauwen en haren zijn blond.
 3. Willem Hubert Prevaes, geboren op 12 maart 1876 te Heer (zie IIIa).
 4. Joannes Egidius Hubertus Prevaes, metselaar, geboren op 1 september 1878 te Heer. Nationale militie: lengte 1,638 meter, geschikt. Overleden op 26 oktober 1900 aldaar op 22-jarige leeftijd. De overledene was metselaar met een dagloon van f 1,10, doch is tijdens zijn langdurige ziekte door ‘t Burgerlijk Armenbestuur van Heer bedeeld moeten worden.25
 5. Maria Catharina Prevaes, geboren op 11 januari 1881 te Heer, overleden op 20 november 1962 te Maastricht op 81-jarige leeftijd. Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 29 juli 1916 te Heer met Gijsbertus van Lammeren, 35 jaar oud, geboren op 11 april 1881 te Zevenhoven, Zuid-Holland.
 6. Pieter Prevaes, geboren op 2 april 1883 te Heer, overleden op 23 maart 1896 aldaar op 12-jarige leeftijd.
 7. Matijs Hubertus Prevaes, geboren op 2 juni 1886 te Heer (zie IIIb).

Derde Generatie

IIIa Willem Hubert Prevaes, opperman en gasstoker, geboren op 12 maart 1876 te Heer, overleden op 1 januari 1958 aldaar op 81-jarige leeftijd, begraven op 3 januari 1958 aldaar. Nationale militie: lengte 1,627 meter. Vrijgesteld wegens broederdienst. In 1906 mede oprichter van de schutterij St. Gerardus samen het Gerard Wetzels en Andreas Schoonbrood.26 Zoon van Joannes (Joannes Hubertus) Prevaes en Elisabeth Hubertina Heugen (zie II). Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 25 oktober 1902 te Heer (getuigen: Joannes Hubertus La Haye, 39 jaar, opperman. kennis van de bruid. Pieter Hubertus Bonten, 62 jaar, metselaar te Heer. kennis van de bruid. Laurentius Broncken, 36 jaar, ovenwerker te Heer. kennis van de bruidegom. Joannes n.n.) met:

Catharina Dirix, 21 jaar oud, geboren op 7 juli 1881 te Heer, overleden op 12 mei 1939 te Maastricht op 57-jarige leeftijd. Samen met haar man begraven. Dochter van Hendrik Dirix en Anna n.n. Uit dit huwelijk:

 1. Willem Hubertus Prevaes, geboren op 21 mei 1903 te Heer (zie IVa).
 2. Mathieu Hubertus Prevaes, geboren op 4 november 1904 te Heer (zie IVb).
 3. Maria Hubertina Prevaes, geboren op 4 februari 1907 te Heer, overleden op 13 december 1996 op 89-jarige leeftijd. Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 9 oktober 1926 aldaar met Antoon Joannes Partouns, 24 jaar oud, geboren op 21 juni 1902 te Eijsden, overleden op 23 februari 1966 te Horn op 63-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk komen vijf zoons voort.
 4. Lucia Maria Prevaes, geboren op 20 november 1908 te Heer, overleden op 25 mei 1910 aldaar op 1-jarige leeftijd.
 5. Josephina Maria Hubertina Prevaes, geboren op 24 november 1910 te Heer, overleden op 24 oktober 1980 te Maastricht op 69-jarige leeftijd. Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 26 maart 1940 te Heer met Adolp Wilhelm Knubben, 23 jaar oud, geboren op 23 juli 1916.
 6. Eliza Maria Prevaes, geboren op 4 februari 1921 te Heer. Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 4 augustus 1943 met J.H. Dolmans.

IIIb Matijs Hubertus Prevaes, meubelwerker en bovengronds mijn opzichter, geboren op 2 juni 1886 te Heer, overleden op 8 oktober 1975 te Heerlen op 89-jarige leeftijd. Nationale militie: lengte 1,82 meter. Vrijgesteld wegens broederdienst. Woont voor zijn huwlijk in bij zijn broer Willem Hubert Prevaas. Zoon van Joannes (Joannes Hubertus) Prevaes en Elisabeth Hubertina Heugen (zie II). Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25 oktober 1911 te Maastricht met:

Maria Elisabeth Dewaide, 22 jaar oud, geboren op 27 september 1889 te Geleen, overleden op 22 januari 1963 te Heerlen op 73-jarige leeftijd. Overleden in het St. Joseph-ziekenhuis. Uit dit huwelijk:

 1. Willem Hubertus Prevaes, geboren mei 1912 te Heer, overleden op 3 oktober 1912 te Maastricht.
 2. Catharina Maria Paulina Prevaes, geboren op 3 april 1915 te Geleen, overleden op 8 juli 1996 te Heerlen op 81-jarige leeftijd. Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27 mei 1937 met Gerard Jozef (Jef) Aretz, 26 jaar oud, geboren op 24 maart 1911 te Heerlen, overleden op 10 september 1967 aldaar op 56-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn een zoon en drie dochters geboren.27
 3. Catharina Henriëtta Prevaes, geboren op 13 november 1916 te Geleen, overleden op 3 juni 1994 te Heerlen op 77-jarige leeftijd. Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 27 mei 1937 aldaar met Johannes Franciscus Weijers, 24 jaar oud, geboren op 24 oktober 1912 te Heerlen, overleden op 24 april 1994 aldaar op 81-jarige leeftijd.
 4. Albert Gijsbertus (Gijs) Prevaes, geboren op 20 april 1918 te Heerlen, overleden circa 1925. Overleden aan een vaccinatie met Koepok, waarvan de koe met mond en klauwzeer was besmet.28
 5. Lambert Hubertus Prevaes, geboren op 16 juli 1919 te Heerlen (zie IVc).
 6. Gijsbertus Leo Arthur Prevaes, geboren op 17 maart 1922 te Heerlen, overleden op 17 juni 1925 aldaar op 3-jarige leeftijd.
 7. Jan Arthur Mathieu Prevaes, geboren op 15 juni 1926 te Heerlen, overleden op 22 september 1926 aldaar, drie maanden oud.
 8. Joseph Gerardus Prevaes, geboren op 26 juli 1927 te Heerlen (zie IVd).
 9. Bertha Gerarda Elisabeth (Berti) Prevaes, geboren op 6 februari 1930 te Heerlen, overleden na 2003. Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30 maart 1954 met J.H. van Voorden.

Vierde Generatie

IVa Willem Hubertus Prevaes, grondwerker, fabrieksarbeider en metselaar, geboren op 21 mei 1903 te Heer, overleden op 6 augustus 1976 te Maastricht op 73-jarige leeftijd, zoon van Willem Hubert Prevaes en Catharina Dirix (zie IIIa). Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10 september 1927 te Heer met:

Johanna Hubertina Ten Haaf, 21 jaar oud, geboren op 16 februari 1906 te Heer. Uit dit huwelijk:

 1. Guillaume Hubertus Prevaes, geboren op 1 juni 1928 te Heer, overleden op 21 maart 1929 aldaar, negen maanden oud.
 2. Catharina Hubertina Theresia Prevaes, geboren op 18 september 1929 te Heer. Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 18 september 1957 met G.J. Brassel.
 3. Maria Josephina Prevaes, geboren op 18 december 1930 te Heer. Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 15 maart 1950 met P.J. Starren.
 4. Barbara Mathilda Prevaes, geboren op 6 december 1933 te Heer. Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 4 augustus 1954 met P.J. Custers.

IVb Mathieu Hubertus Prevaes, fabrieksarbeider, mijnwerker, houtzager en grondwerker, geboren op 4 november 1904 te Heer, overleden op 3 september 1963 te Maastricht op 58-jarige leeftijd, zoon van Willem Hubert Prevaes en Catharina Dirix (zie IIIa). Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 9 november 1935 te Heer met:

Maria Isabella Essers, 26 jaar oud, geboren op 14 november 1908 te Heer. Uit dit huwelijk:

 1. Agnes Wilhelmina Prevaes, geboren op 22 november 1935 te Heer. Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 30 juli 1958 met J.H. Quaaden.
 2. Henricus Rinus (Harry) Prevaes, geboren op 17 september 1937 te Heer.
 3. Wilhelmus Hubertus Nicolaas (Willy) Prevaes, geboren op 6 december 1939 te Heer.
 4. Maria Jacoba (Mia) Prevaes, geboren op 20 juni 1941 te Heer.Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 31 juli 1963 met W. Clermonts.
 5. Josephina Francisca (Finie) Prevaes. Verloofd in 1963.29

IVc Lambert Hubertus Prevaes, machine-bankwerker (ON I # 942), geboren op 16 juli 1919 te Heerlen, overleden op 3 november 1982 te Maastricht op 63-jarige leeftijd, zoon van Matijs Hubertus Prevaes en Maria Elisabeth Dewaide (zie IIIb). Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28 augustus 1942 te Maastricht met:

Mathilda Maria Hubertina Breuer, 27 jaar oud, geboren op 27 januari 1915 te Maastricht. Uit dit huwelijk:

 1. Aankondiging van de verloving tussen Annelies Prevaes en Harry Meijers.
  Aankondiging van de verloving tussen Annelies Prevaes en Harry Meijers.30

  Anna Mathilda Maria (Anneliesje) Prevaes, geboren op 28 juni 1945 te Maastricht. Verloofd op 30 januari 1966. Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 3 november 1966 te Heerlen met C.H. (Harry) Meyers.

 2. Elisabeth Theodora Maria Prevaes, geboren op 14 april 1947 te Maastricht. Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 9 december 1970 met G.W. Bremer.

IVd Joseph Gerardus Prevaes, geboren op 26 juli 1927 te Heerlen. Verhuisd in 1953 naar Schaesberg. Zoon van Matijs Hubertus Prevaes en Maria Elisabeth Dewaide (zie IIIb). Gehuwd met:

Maria Catharina Josephina Steffen, geboren op 1 april 1930. Uit dit huwelijk:31

 1. Hendrik Mathijs Jozef (Henk) Prevaes, geboren op 16 januari 1955 te Heerlen. Verhuisd in april 1975 naar Nijmegen. Gehuwd met Sweeny Wieringa. Gehuwd met Karla van der Hoek.
 2. Mathias Hubertus (Math) Prevaes, geboren op 3 november 1956 te Heerlen.
 3. Petrus Paulus (Peter) Prevaes, geboren op 3 november 1956 te Heerlen.
 4. Lambertus Mathijs Jozef (Bert) Prevaes, geboren op 17 mei 1967 te Heerlen.

| Inhoud | Vorige | Volgende |

Noten


 1. Een samenvatting van dit hoofdstuk is gepubliceerd ´t Äörke 8 (juli 2000), p. 11-14. 

 2. A.J. van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden (Gornichem 1843). 

 3. J.M. van der Venne, Geschiedenis van Heer (Heer 1957). 

 4. P.J. Meertens (red.), Nederlands repertorium van familienamen. XIV Limburg (Zutphen 1988) 390. 

 5. GA Maastricht, Huwelijkse bijlagen Heer, 1825. 

 6. GA Maastricht, Archief notaris Boots, inv. nr. 136b, akte 195 (20 december 1890). 

 7. GA Maastricht, Huwelijkse bijlagen Heer, 1861. 

 8. RHC Limburg, Archief notaris Brouwers, inv. nr. 8305 akte 234 (19 december 1889). 

 9. GA Maastricht, Archief notaris Boots, inv. nr. 154b, akte 247 (8 september 1881). 

 10. Ibidem. 

 11. RHC Limburg, Memories van successie, Hendrik Prevaes 1878. 

 12. GA Maastricht, Bevolkingsregister Heer (1910-1920). 

 13. Ibidem. 

 14. Ibidem. 

 15. RK Kerkhof Heer, Grafopschrift. 

 16. Ibidem. 

 17. CBG, Familieadvertenties Prevaes

 18. GA Maastricht, Huwelijkse bijlagen Heer, 1830. 

 19. RA Limburg, Archief notaris Brouwers, inv. nr. 8139 akte 72 (26 februari 1846). 

 20. GA Maastricht, Archief notaris Sauvens, inv. nr. 104, akte 107 (26 december 1857). 

 21. GA Maastricht, Archief notaris Boots, inv. nr. 154b, akte 247 (8 september 1881). 

 22. GeoNome, geonome.metaphor.be (november 1999). 

 23. RA Limburg, Archief notaris Bex, inv. nr. 8603, akte 202 (23 juni 1860). 

 24. GA Maastricht, Archief notaris Boots, inv. nr. 154b, akte 247 (8 september 1881). 

 25. RA Limburg, Memories van Successie, Joannes Egidius Prevaes. 

 26. J.M. van de Venne, Geschiedenis van Heer (Heer 1957) 318. 

 27. Ibidem. 

 28. E-mail Henk Prevaes, 6 januari 2004. 

 29. CBG, Familieadvertenties Prevaes

 30. Ibidem. 

 31. E-mail Henk Prevaes, 13 November 2003. 

One thought on “Geschiedenis van de Familie Prevaes”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *