Familienamen in Heugem (1796)

Hieronder volgt een beschrijving van alle familienamen die in 1796 in Heugem voorkwamen. Voor een volledige beschrijving van de inwoners van Heugem, zie de inwonerslijst of volg de links.

Beckers

De familie Beckers is de grootste familie van Heugem en bestaat uit twee clans. Laurentius Beckers, ‘de oude’ genoemd, woont met zijn tweede vrouw, Aleidis Pleumeckers, in Huis 39. Zijn kinderen wonen in Huis 1, Huis 3, Huis 15, Huis 22 en Huis 25. Gerardus, een broer van Laurentius, woont samen met zijn zoon, schoondochter en kleinkinderen in Huis 5. Anna, een zus van Gerardus en Laurentius, was getrouwd met Simon Dijcx en later met Wilhelmus Bessems. Haar kinderen uit het eerste huwelijk wonen in Huis 26 en Huis 32. Haar kinderen uit het tweede huwelijk wonen in Huis 18 en Huis 20.

Geneagram van de grote Beckers clan in Heugem (1796)
Geneagram van de grote Beckers clan in Heugem. Klik om te vergroten.

Laurentius (Huis 1) en Gerardus Beckers (Huis 5) zijn achterneven van Anna Beckers en Mathias Beckers. Hun gezamenlijke voorouders zijn Nicolaus Beckers (1617–1687) en Maria Jansen. Anna woont met haar tweede echtgenoot in Huis 36, haar zoon Ludovicus Hollender woont in Huis 2. Haar broer Mathias woont met zijn gezin in Huis 33 en zijn zoon Mathias woont met zijn vrouw in Huis 17.

Geneagram van de kleine Beckers clan. Klik om te vergroten.
Geneagram van de kleine Beckers clan. Klik om te vergroten.

Bessems

Deze naam die in Zuid-Limburg veel voorkomt, is afgeleid van het dialectwoord ‘bessem’, dat bezem betekent. Bessems betekent dus: zoon van de bezem- of borstelmaker. Verwante namen zijn Besem en Beseme.1

Lucia Bessems woont met haar echtgenoot Egidius Coston en hun kinderen in Huis 21. Zij is een tante van de overige leden van de familie Bessems. Maria Bessems woont met haar echtgenoot Joannes Wijnands en hun kinderen in Huis 18. Haar broer Wilhelmus woont met één van zijn kinderen in Huis 20. Hij woont hier samen met Wilhelmus Lardenois en Anna Hendricx. Joanna Maria en Nicolaus Bessems zijn broer en zus en wonen in Huis 35. Hun ouders, Nicolaus Bessems en Maria Coston, zijn beiden overleden.

Volgens de genealogische gegevens zouden de ouders van Maria en Wilhelmus Bessems, Wilhelmus Bessems (1715–1796) en Anna Beckers (1715–1798), ook in Heugem moeten wonen, maar ze worden niet op de inwonerslijst vermeldt.

Geneagram van de families Bessems en Coston. Klik om te vergroten.
Geneagram van de families Bessems en Coston. Klik om te vergroten.

Bicheroux

De familie Bicheroux in Heugem bestaat slechts uit één gezin. Gerardus Josephus woont met zijn vrouw Anna Maria Dijve en twee kinderen in Huis 4. Gerardus is in Wallonië geboren en heeft verder geen familie in Heugem. Over de verklaring van deze naam is geen duidelijkheid. Hij zou zijn kunnen afgeleid van het Luikerwaalse “bischerou” dat drinkbeker betekent. Een andere verklaring is dat het een verbastering is van de plaatsnaam Micheroux in de provincie Luik.2

Geneagram families Dijve, Hechtermans en Bicheroux. Klik om te vergroten.
Geneagram families Dijve, Hechtermans en Bicheroux. Klik om te vergroten.

Bronckers

Joannes Bronckers woont in Huis 12 en zijn broer Laurentius in Huis 30. Michael Frijns uit Huis 6 is een zoon uit een eerder huwelijk van de tweede vrouw van hun vader. Hun moeder, Barbara Beckers is een zus van Laurentius uit Huis 39 en Gerardus uit Huis 5. Middels hun connectie met de familie Beckers hebben Joannes en Laurentius hebben 12 neven en nichten in Heugem.

Geneagram van de familie Bronckers. Klik om te vergroten.
Geneagram van de familie Bronckers. Klik om te vergroten.

De naam Bronckers komt ook voor als Bronckaerts. Het is onwaarschijnlijk dat het een vervorming is van Bronckhorst. Zeer waarschijnlijk staat deze naam in verband met het Picardische (Noord-Frankrijk) ‘bronquart’ dat halsstarrig, koppig, nukkig of dwars betekent. De naam kan ook afgeleid zijn van het Middelnederlandse ‘bronken’, ofwel pruilen. Verwante namen: Broncard en Bronckaerts.3

Claessens

Caspar Claessen woont met zijn twee kinderen in Huis 11. Zijn vrouw Maria Catharina Custers, een zus van de in Huis 7 wonende Petrus Custers, is in 1792 overleden. Elisabeth Claessens, moeder van Anna Catharina Lardenois, is in 1799 in Heugem overleden. Zij wordt echter niet op de inwonerslijst vermeldt.

Geneagram van de families Custers en Claessens. Klik om te vergroten.
Geneagram van de families Custers en Claessens. Klik om te vergroten.

Coston

Egidius Coston woont met zijn vrouw Lucia Bessems en hun kinderen in Huis 21. Anna Elisabeth Coston woont met haar man ArnoldusHendricx en hun kinderen in Huis 13. Anna Elisabeth is een zus van Maria Coston, de moeder van Joanna Maria en Nicolaus Bessems, die in Huis 35 wonen. Gerardus Beckers, de weduwnaar van Maria Coston, woont in Huis 5. Zie geneagram onder Bessems.

Custers

Petrus Custers woont met zijn vrouw Maria Anna Kersemaekers en kinderen in Huis 7. Caspar Claessen uit Huis 11 is een schoonbroer van Petrus. Zie geneagram onder Claessens.

Deze naam is een beroepsnaam en verwijst naar de koster. De koster was belast met de zorg voor het kerkgebouw en inventaris en verder verantwoordelijk voor het ordelijk verloop van de kerkdiensten, vaak was hij ook nog organist. In de 18e eeuw combineerde men dit alles nog met de functie van schoolmeester. Verwante namen zijn Kusters, De Koster, Kosterman, Cuesters en Curster.4

Dassen

De familie Dassen is de op één na grootste familie in Heugem. De genealogische gegevens zijn echter niet geheel compleet en het is aldus niet bekend of ze allen aan elkaar verwant zijn.

Maria Catharina woont met haar echtgenoot Wilhelmus Soudant in Huis 8. Haar broer Nicolaus Dassen is het hoofd van het huishouden in Huis 10. In dit huis wonen tevens Maria Agnes Dassen en haar echtgenoot Christianus Lousbergh. De relatie tussen Nicolaus en Maria Agnes is niet bekend. Nicolaus Dassen, die met zijn vrouw Elisabeth Beckers in Huis 22 woont, is een broer van Maria Anna.

Maria Sabina Dassen uit Huis 30 en Maria Gertrudis Dassen uit Huis 31 zijn nichtjes van Christianus Lousbergh. Het is niet bekend in welk mate ze bloedverwantschap hebben met de overige inwoners met de naam Dassen. Ze zijn mogelijk nichtjes van Anna Dassen uit Huis 27.

Anna Beckers is de weduwe van Simon Dassen. Ze woont met haar tweede echtgenoot en dochter in Huis 25. Haar twee dochters wonen bij hun grootvader in Huis 39 en haar zoon Laurentius woont als schoenmakersleerling in Huis 34.

Geneagram van de familie Dassen. Klik om te vergroten.
Geneagram van de familie Dassen. Klik om te vergroten.

de Baer

De naam de Baer (de Baar, Debaar) komt slechts één maal voor in Heugem. Anna Maria de Baer is een tweevoudig weduwe van Christianus van de Brouck en Balthasar Frijns. Ze woont met zeven kinderen uit haar twee huwelijken in Huis 29.

Dijcx

Franciscus Dijcx woont met zijn derde vrouw Anna Beckers in Huis 36. Zijn nicht Elisabeth woont met haar echtgenoot Laurentius Gilissen en hun kinderen in Huis 26. Mechtilde is een zus van Elisabeth, zij woont met haar echtgenoot Henricus Hendricx en hun dochter in Huis 32. Een half-zus van Mechtildis, Maria Anna Bessems, woont met haar gezin in Huis 18, haar half-broer Wilhelmus Bessems woont met zijn gezin en dat van Wilhelmus Lardenois, in Huis 20.

Geneagram van de familie Dijcx in Heugem. Klik om te vergroten.
Geneagram van de familie Dijcx in Heugem. Klik om te vergroten.

Dijve

De enige Dijve woont in Huis 4 en is getrouwd met Gerardus Josephus Bicheroux. Haar nicht, Anna Catharina Hechtermans woont in Huis 3. Haar huwelijk met Gerardus is voltrokken met niet nader genoemde dispensatie. De familie Dijve is aldus waarschijnlijk ook uit Wallonië afkomstig. Zie geneagram onder Bicheroux.

Frijns

Dragers van deze naam wonen in twee huizen. Michael Frijns woont met zijn vrouw en twee kinderen in Huis 6. De kinderen van de overleden Balthasar Frijns wonen met hun moeder Anna de Baer in Huis 29. Michael en Balthasar zijn waarschijnlijk half-broers.

Geneagram familie Frijns. Klik om te vergroten.
Geneagram familie Frijns. Klik om te vergroten.

Gilissen

Aleidis woont met haar man Michael Frijns en hun kinderen in Huis 6. Barbara woont met haar echtgenoot Mathias Pleumakers in Huis 14 en Laurentius woont met zijn vrouw Elisabeth Deuts en kun kinderen in Huis 26. Aleidis is in Amby geboren en Barbara en Laurentius zijn in Heugem geboren, maar het is niet bekend of ze aan elkaar verwant zijn.

Goessens

Anna woont met haar echtgenoot Mathias Beckers en hun kinderen in Huis 33. Haar broer Gerardus woont met zijn zoon in Huis 34. Zijn hulpje Laurentius Dassen woont ook in dit huis. De vader van Anna en Gerarus zijn in Heer geboren.

Goessens is een zeer oude Gronsveldse familienaam. Al in 1674 komt een Guilielmus in de parochieregisters van Gronsveld voor. De naam is afgeleid van Goos, vleivorm van Goswin (=godsvriend). Verwante namen zijn: Goossens, Geuskens, Ghoosen, Gossijns, Geuzens en Goysens.5

Habets

Maria Elisabeth Habets is gehuwd met Laurentius Beckers uit Huis 1 en komt uit Heer. Maria heeft, voor zover bekend, geen bloedverwanten in Heugem. Zie geneagram onder Beckers.

Habets is een typisch Limburgse naam die waarschijnlijk in verband staan met de boerderij ‘d’r Habet’, (afgeleid van de Germaanse voornaam Habert (Hadebert), gelegen in Wijnandsrade. De bewoner heette eerst d’r Habet, naderhand werd dit Habets. Het is ook mogelijk dat de naam direct is afgeleid van het Germaanse “hathu-bertha”: schitterend in de strijd.6

Hechtermans

Maria Helena, de enige persoon in Heugem met deze naam, woont in Huis 3. Haar familie komt oorspronkelijk uit St. Pieter. Ze is een nicht van Anna Maria Dijve, die in Huis 4 woont. Zie geneagram onder Bicheroux.

Hendricx

Deze naam is afgeleid van de Germaanse voornaam Hendrik die ‘machtig in zijn woonplaats’ betekent. Er bestaan heel veel schrijfwijzen van deze naam, waaronder Hinderiks, Hentrick, Endrick en Hendrice.

Maria Catharina woont met haar echtgenoot en kinderen in Huis 2. Haar broer Arnoldus woont met zijn vrouw Maria Elisabeth Coston en zes kinderen in Huis 13. Hun dochter Maria Ida woont in Huis 16 als huishoudster van Franciscus van den Boorn, weduwnaar van Catharina Hendricx. De ouders van Catharina zijn niet bekend, ze is mogelijk een nicht van Arnoldus. Petrus is een broer van Maria Catharina en Arnoldus en woont met zijn vrouw Aleijdis Beckers en kind in Huis 15. Henricus is ook een broer Petrus. Hij woont met zijn vrouw Mechtilde Dijcx en hun dochter in Huis 32. Hun zoon Petrus woont met zijn vrouw Anna Catharina Lardenois en hun kind in Huis 19. Zijn zus Maria Anna woont met haar man Wilhelmus Lardenois in Huis 20.

Geneagram familie Hendricx in 1796. Klik om te vergroten.
Geneagram familie Hendricx in 1796. Klik om te vergroten.

Heuschen

Wilhelmus woont met zijn vrouw Mechtidis Starren en hun kinderen in Huis 24. Sophia Pleumakers uit Huis 23 is een nicht van Wilhelmus. Zijn broers en zussen wonen Gronsveld.

Geneagram familie Heuschen en Starren. Klik om te vergroten.
Geneagram familie Heuschen en Starren. Klik om te vergroten.

Deze familienaam is afgeleid van de Germaanse voornaam ‘Huso’ hetgeen huis betekent. De Franse vorm is Husson en de Vlaamse variant is Huyskens.7

Hollender

Ludovicus Hollender is de molenaar en is de zoon van Joannes Hollender uit Eijsden. Hij is getrouwd met Anna Beckers en woont in Huis 2.

Kersemaekers

Maria Anna Kersemaekers (Kaarsenmakers) woont met haar echtgenoot Petrus Custers en hun kinderen in Huis 7. Haar zus Elisabeth woont met haar echtgenoot Joannes van den Boorn in Huis 27. Zie geneagram bij de familie Custers.

Lardenois

De familie Lardenois (Frans: ‘iemand uit de Ardennen’), komt oorspronkelijk uit Wallonië. De exacte herkomst van de naam is echter niet bekend. Wilhelmus woont met zijn tweede vrouw Anna Beckers in Huis 25. Zijn dochter Anna woont met haar echtgenoot Balthasar Soudant in Huis 9. Haar zus Maria woont met haar man Mathias Beckers in Huis 17. Wilhelmus, een broer van Anna en Maria, woont met zijn vrouw Anna Hendricx in Huis 20. Anna Catharina is een nicht van Anna, Maria en Wilhelmus en woont met haar echtgenoot Petrus Hendricx en hun dochter in Huis 19.

Geneagram van de familie Lardenois. Klik om te vergroten.
Geneagram van de familie Lardenois. Klik om te vergroten.

Lodewijck

Wilhelmus Lodewijck komt uit St Pieter en is gehuwd met Anna Maria Soudant. Ze wonen in Huis 28.

Lousbergh

Christianus Lousbergh woont met zijn vrouw Maria Anna Dassen in Huis 10. Nicolaus Dassen is het hoofd van dit huishouden, dit zou een neef van Maria Anna kunnen zijn. Deze bekende Limburgse familienaam is ontleend aan een van de vele plaatsnamen Lousberg o.a. in Voeren, Hombourg (prov.Luik), Membach (prov. Luik), Haren (prov. Brabant) en Aken.8

Peters

Renerus Peters woont in Huis 37. Hij is de zoon van Maria Elisabth van de Boorn. Zijn vader is in 1796 al overleden.

Pleumakers

Mathias Pleumakers woont met zijn vrouw en kinderen in Huis 14. Mathias, Sophia Pleumakers uit Huis 23 en Aleidis Pleumakers uit Huis 39 zijn respectievelijk geboren te Heugem, Gronsveld en Heer. Voor zover bekend zijn ze geen familie van elkaar.

Dit is een oude Gronsveldse familie. De eerste Pleumeekers die wij in de parochieregisters van Gronsveld tegenkomen is Petrus (geb.1655) die in 1680 in Gronsveld trouwt met Elisabeth Oliviers. Oorspronkelijk werd de naam als Pleuchmeekers (Pleugtneekers) geschreven. Pleugmeeker: ploegenmaker. Doordat de -ch of de -g zijn weggevallen is de oorspronkelijke vorm in sommige gevallen verbasterd tot Pluymeekers, Pluymackers en Pluyinaeckers.9

Soudant

Barbara Wijnands, weduwe van Joannes Soudant, woont met haar zoon Wilhelmus, zijn vrouw Catharina Dassen zijn broer Mathias in Huis 8. Een dochter van Barbara, Anna Maria Soudant, woont met haar echtgenoot Wilhelmus Lodewijck in Huis 28. Balthasar Soudant woont met zijn vrouw Anna Lardenois in Huis 9. De relatie tussen Balthasar en de andere Soudants is niet bekend, gezien de leeftijd zou hij een broer of neef kunnen zijn van de anderen.

Geneagram van de familie Soudant. Klik om te vergroten.
Geneagram van de familie Soudant. Klik om te vergroten.

De naam Soudant is afgeleid van het Middel-Nederlandse woord “soudaen”: sultan. In de Middeleeuwen werd de naam gebruikt voor Mohammedaanse prinsen en voor acteurs die deze rol in het theater speelden. Verwante namen zijn: Soudan, Soudans, Soldan, Zoldan en Zoltan.10

Starren

Sophia Pleumeckers, weduwe van Franciscus Starren en haar kinderen wonen in Huis 23. Haar schoonzus Mechtildis Starren woont met haar man Wilhelmus Heuschen kinderen in Huis 24. Het is niet bekend waar hun vader Lambertus Starren geboren is. Zie geneagram onder Heuschen.

van Bloer

Hubertus van Bloer is de pastoor van Heugem en woont in Huis 38. Zijn zus woonde tot aan haar overlijden ook in Heugem. Hij heeft verder geen bloedverwanten in het dorp.

van de Brouck

De enige dragers van de naam van de Broeck in Heugem zijn twee kinderen van de inmiddels overleden Christianus van den Brouck. Ze wonen samen met hun moeder Anna de Baer in Huis 29. Over de herkomst van deze familie is nog verder niks bekend. Zie geneagram onder Frijns.

van de Boorn

Weduwnaar Franciscus van de Boorn woont met zijn zoon Thomas in Huis 16. Zijn zus Maria Elisabeth woont met haar zoon Renerus Peters in Huis 37. Franciscus, een zoon van een broer van Franciscus en Maria Elisabeth, woont met zijn vrouw Maria Gertrudis Dassen en hun twee kinderen in Huis 31 Zijn broer Joannes woont met zijn vrouw Elisabeth Kersemaekers in Huis 27.

Geneagram familie van de Boorn. Klik om te vergroten.
Geneagram familie van de Boorn. Klik om te vergroten.

Walraeven

Maria Catharine uit Huis 12 is de enige inwoner van Heugem met deze naam. Ze woont aldaar met haar echtgenoot Joannes Bronckers. De familie Walraeven komt oorspronkelijk uit St Pieter, alwaar de vader van Maria Catharina geboren is. Zie geneagram onder Bronckers. Volgens genealogisch onderzoek zouden de gezinnen van de broer en zus van Maria Catharina (Barbara en Franciscus) ook met hun gezinnen in Heugem moeten wonen, ze worden echter niet op de Franse inwonerslijst vermeldt.

De naam Walraeven is afgeleid van de Germaanse voornaam Walraf, hetgeen ‘heersende raaf’ betekent. Verwante namen zijn: Walraven(s), Raeven, Waldraff en Walgraff(e).11

Wijnands

Joannes Wijnands woont met zijn vrouw Maria Anna Bessems en kinderen in Huis 18. Hij is geboren in Margraten. Barbara Wijnands, weduwe van Joannes Soudant, woont met twee van haar zonen in Huis 8. Barbara is geen familie van Joannes, zij is geboren in de Voerstreek.

De naam is afgeleid van de voornaam Winand. Verwante namen zijn o.a. Wi(e)nands, Winants, Wienen, Wijnen, Wijns, Wings en Wintgens.12


 1. Jaspars, G. (1999). Ich sjrief mich. Grueles, 19(2–4), 53–59, 127–135, 192–198. 

 2. Jaspars, G. (2003). Ich sjrief mich. Grueles, 23(1), 14–20. 

 3. Jaspars, G. (1999). Ich sjrief mich. Grueles, 19(2-4), 53–59, 127–135, 192–198. 

 4. Jaspars, G. (2001). Ich sjrief mich. Grueles, 21(2-4), 80–84, 118–121, 173–176. 

 5. Jaspars, G. (1999). Ich sjrief mich. Grueles, 19(2-4), 53–59, 127–135, 192–198. 

 6. Jaspars, G. (2001). Ich sjrief mich. Grueles, 21(3), 118–121. 

 7. Jaspars, G. (1999). Ich sjrief mich. Grueles, 19(2-4), 53–59, 127–135, 192–198. 

 8. Ibid. 

 9. Jaspars, G. (1999). Ich sjrief mich. Grueles, 19(2-4), 53–59, 127–135, 192–198. 

 10. Ibid. 

 11. Jaspars, G. (2001). Ich sjrief mich. Grueles, 21(2-4), 80–84, 118–121, 173–176. 

 12. Ibid. 

5 thoughts on “Familienamen in Heugem (1796)”

 1. Ik ben ivm de stamboom van mijn schoonvader Vandeberg Albert op zoek naar verdere gegevens .De stamboomlijn is Albert Vandeberg x Groten -> Chretien Vandeberg x Spits-> Henri Vandeberg x Claessens ->Andre Vandeberg x Goblet -> Aegidius Gilles Vandeberg x Steens -> Andreas Vandeberg x Salmagne . Aegidius Vandeberg (°1766 +1814) boerde ooit op Caestert-Breust (te merken aan notities van priesters bij doop) . Daarna verhuisden ze (terug ?) naar ‘s Gravenvoeren. Heb U toevallig bijkomende info. Ik dank U van harte.

  ps Heel wat families die U vermeldt vind ik terug in zijn voorouders/aangetrouwden. Leuke site !

 2. Mijn naam is Francois Joseph Magdelijns, Mijn grootouders zijn van Maastricht,
  Mijn vader is in Luik geboren, de dochter van mijn grootvader was gehuwd met Hustinx en hadden in Dormael een koffiebranderij. Mijn grootouders moesten terug naar Maastricht op bevel met de oorlog van ’14-’18 en kwamen uiteindelijk terecht in Den Haag. En zus van mijn vader werd de 2de vrouw van Jan Pieter Jonkhout in 1946. Hij was eerder getrouwd met M.A.Coenen 1884-1939. Het 2de huwelijk stelde niet veel voor.

  Ik mis bij de inwoners van Heugum de naam Jonkhout en Coenen. Zijn daar meer gegevens over?

  Heden sept 2013 staat er een het kwartaalblad van de CBG een heel stuk over HEUGEM

  vr.gr. Fr.J.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *