Inwoners van Heugem: Huishouden 38

Hubertus Severinus Josephus (Hubert) van Bloer (van Blaar) is de pastoor. Hij woont alleen in de pastorie. Hij is met 95 jaar de oudste inwoner van Heugem en is dan al 62 jaar pastoor. De zus van de pastoor, Maria Beatrix Josephina van Bloer, is op 22 november 1784 te Heugem overleden aan de gevolgen van een beroerte en begraven twee dagen later aldaar. Getuige een brief van de pastoor aan de graaf van Gronsveld is zijn zus al sinds 1777 ziek en was toen al door twee beroertes getroffen.1 Volgens Paquaij is Hubertus van Bloer in Gronsveld geboren.2 In de registers van Gronsveld komen echter, behalve zijn zus, verder geen familieleden van hem voor.

Over de herkomst van de pastoor is weinig bekend. In Maastricht komt in het begin van de achttiende eeuw een familie van Bloer (Blaer) voor. Wilhelmus van Bloer (Blaer) is gehuwd met Maria Mertens en hebben vijf kinderen, Beatrix (1721), Petrus Guilhelmus (1724), Matthias (1726), Jacob (1729) en Joanna (1733). Wilhelmus zou een broer kunnen zijn van de pastoor. Er is echter geen rechtstreeks verband te leggen tussen dit gezin en pastoor van Bloer en zijn zus, behalve dat het eerste kind uit dit gezin Beatrix heet.

Titelpagina kerkregisters Heugem 1734–1798.
Titelpagina kerkregisters Heugem 1734–1798.

Hubertus van Bloer is aan het seminarie van Luik afgestudeerd. Hij is vanaf 1734, voor het overgrote deel, de auteur van de doop-, trouw- en begraafboeken van Heugem. Hij is dan de persona van Heugem. Dit betekent dat hij enkel pastoor is in titel. Hij is niet belast met de zielzorg, maar geniet wel de inkomsten van het ambt. De vicaris was belast met de zielzorg. De Vicaris Generaal voor Heugem was H. Rougrave, die regelmatig in het register wordt vermeld bij bijzondere gevallen zoals huwelijksdispensaties.

Pastoor Van Bloer heeft zich in 1763 een stukje grond naast de tuin van de pastorie toegeëigend dat eigendom was van Hendrik Lousbergh, de vader van Christianus uit Huis 10. Hendrik klaagt hem aan bij de plaatselijke rechtbank, die de pastoor prompt opdracht geeft het stukje grond terug te geven. Na juridisch advies te hebben ingewonnen tekent de pastoor in 1764 beroep aan. Het duurde vijf jaar voordat een beslissing werd genomen en de pastoor werd wederom in het ongelijk gesteld en bevolen het land terug te geven en alle schade te vergoeden.

De kerk van Heugem in 1757
De kerk van Heugem in 1757

De pastoor is het wederom niet eens en tekent beroep aan bij de graaf zelf. Jaren later, op 2 juni 1773 werd eindelijk het vonnis geleverd. De pastoor werd wederom in het ongelijk gesteld en moet tevens de inmiddels opgelopen proceskosten betalen. Het vonnis werd, zoals toen gewoonlijk was, op de kerkdeur gespijkerd, maar de woedende pastoor rukt de brief van de deur. Om zijn schulden te betalen moesten voortaan alle pachters het geld wat ze normaal aan de pastoor gaven direct aan de commissaris van de graaf geven. Niet lang daarna overlijdt Hendrik Lousberg, die het einde van deze sage dus niet mee zal maken. De pastoor liet het hierbij niet zitten en dreigde parochianen die hem niet betaalden zelfs met excommunicatie. De in München wonende graaf was natuurlijk niet onder de indruk van de pastoors’ gedrag en dreigde hem zelfs met verbanning uit het graafschap. In 1774 werd de pastoor op zijn toelage gekort en werden zelfs zijn meubels in beslag genomen, ten bate van de erfgenamen van Hendrik.3 Pas in 1778 geeft de pastoor eindelijk op en schrijft een brief aan de graaf waarin hij belooft aan de eisen te voldoen.4

In 1791 wijzigt het handschrift in de registers, teken dat de pastoor, die dan al 90 jaar oud is, te oud wordt om deze bij te houden. In 1796 is hij echter, volgens de inwonerslijst, nog steeds pastoor. Op 11 september 1800 is Henricus overleden te Gronsveld en wordt dan inmiddels als ex-pastoor aangeduid.

| Inhoud | Inwonerslijst | Vorige | Volgende |


 1. Jaspers, G. (2002). Pastoor van Bloer van Heugem, een herder die schrijlings op zijn kudde zat. Grueles, 22(2), 62–71. 

 2. Paquaij, A. P. L. (2005). Geboren, gehuwd, overleden in … Breust – Eijsden – Gronsveld – Heugem – Mesch – Oost – Rijckholt – St. Geertruid 1600–1915+ (Tweede.). Brunssum. 

 3. Jaspers, G. (2002). Pastoor van Bloer van Heugem, een herder die schrijlings op zijn kudde zat. Grueles, 22(2), 62–71. 

 4. Jen­niskens, A.H., Heugem. Klein dorp in een grote wereld, Maas­trichts Sil­houet (Sticht­ing His­torische Reeks Maas­tricht, 2008). 

2 thoughts on “Inwoners van Heugem: Huishouden 38”

 1. Geachte heer Prevos,

  bij uw stuk Inwoners van Heugem: Huishouden 38 beeldt u een kaart af uit 1757. ik vroeg mij af of op deze kaart ook de Hoogenweerth staat afgebeeld? Dit in verband met historisch onderzoek naar de tuin- en parkaanleg dat ik verricht naar de Hoogenweerth.

  Met vriendelijke groet,

  Ronald van Immerseel

  Drs. R.H.M. (Ronald) van Immerseel
  Wetenschappelijk medewerker / Groen Erfgoed Adviseur

  Stichting In Arcadië
  ‘t Zand 44
  3811 GC Amersfoort
  http://www.stichtinginarcadie.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *